HFK03 V/A: Själablomster - Paraflorala observationer i ljud och ton

Inre vegetation utforskas av Semilanceata, Red Room, B. Åström, Krökta Rum, Thilda Persson, Kristian Olsson.
Prunkande salongsblomster, vindpinad ödslighet och barrmjuk isolation varvas med snurriga atmosfärer och ett tröstlöst sökande.

Kassett i upplaga av 158 ex. i screentryckta kartongomslag, de första 31 exemplaren svepta i växtfärgad väv. Vissa exemplar diskret akvarellkolorerade i varierande omfattning.
Växtfärgning av Emma Dahlqvist; batikflammande resultat ur bad med bas av rödlök.
Flådigt screentryck av B. Åström.

smäktande toner
drömd vegetation

>>> Beställningar samt digital nedladdning

hortognome@hibiskofon.se